Menu
Zoeken Annuleer


Naast een Medezeggenschapsraad (MR) op elke school, heeft SKBG onderwijs tevens een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een en ander geheel in overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap (WMS). In deze GMR is ruimte voor een afvaardiging van elke school, waarbij een ouder en een leerkracht samen de school vertegenwoordigen. De GMR adviseert en heeft instemmingsrecht over beleid en uitvoeringsregelingen op stichtingsniveau. De GMR bestaat uit tien leden:

Oudergeleding:
M. Wolfs | Daltonschool De Vlier, Winterwijk | portefeuille Communicatie, PR en Beleid
C. Groot Koerkamp | Martinus, Twello | portefeuille Financien, Huisvesting, Arbo en Veiligheid
E. te Winkel | St. Jozefschool, Winterswijk | portefeuille Onderwijs en Identiteit
G. Teerds | St. Joseph, Lochem | portefeuille Personeelsbeleid

Personeelsgeleding:
M. Bouwmeester | Martinus, Twello| portefeuille Communicatie, PR en Beleid
J. Graafmans | Walter Gillijnsschool, Zutphen | portefeuille Personeelsbeleid
M. Konings | Daltonschool De Vlier, Winterswijk | Portefeuille Onderwijs en Identiteit
I. Goudswaard| Portefeuille Onderwijs en Identiteit
A. Abbenhuis | De Achtsprong, Zutphen | Portefeuille Personeelsbeleid

J. Doppen Ambtelijk Secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter GMR mevrouw M. Wolfs, bereikbaar via gmr.voorzitter@skbg.nl.

GMR vergaderdata 2017-2018 | locatie Bestuursbureau, SKBG, Rijksstraatweg 119A te Warnsveld (20.00 tot 22.00 uur)

dinsdag 26 september 2017
dinsdag 14 november 2017
maandag 15 januari 2018
maandag 26 maart 2018
dinsdag 24 april 2018
•      maandag 11 juni 2018